Đồ điện lạnh cũ

banner
Đồ điện lạnh cũ
Tủ mát Pepsi PVC-250SDX, 250L
Giá: 3.100.000 VNĐ
Giá: 2.900.000 VNĐ
Điều hòa Mitshubishi 24000 1 chiều, New 90%
Giá: 13.000.000 VNĐ
Giá: 12.800.000 VNĐ
Điều hòa Aikibi HFS28C-N5(HFS28CN5)Tủ đứng ,1chieu
Giá: 8.000.000 VNĐ
Giá: 7.800.000 VNĐ
Điều hòa Sumikura 24000 1 chiều
Giá: 6.700.000 VNĐ
Giá: 6.500.000 VNĐ
Điều hòa Midea 18000 1 chiều, New 90%
Giá: 6.000.000 VNĐ
Giá: 5.800.000 VNĐ
Điều hòa Đaikin 24000 1 chiều
Giá: 9.400.000 VNĐ
Giá: 9.000.000 VNĐ
Điều hòa Gree 18000 1 chiều như hình đăng
Giá: 5.800.000 VNĐ
Giá: 5.600.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 24000 1 chiều, New 90%
Giá: 11.000.000 VNĐ
Giá: 10.800.000 VNĐ
Điều hòa AKITO 18000 1chiều New 90%
Giá: 6.200.000 VNĐ
Giá: 6.000.000 VNĐ
Điều hòa Đaikin 18000 1 chiều Inverter New 90%
Giá: 11.200.000 VNĐ
Giá: 10.900.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 18000 1 chiều
Giá: 7.500.000 VNĐ
Giá: 7.200.000 VNĐ
Tủ ướp bia lạnh bông tuyết không lo mất điện
Giá: 12.000.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Tủ lạnh SAM SUNG SIDE_BY_SIDE RSJ1KESV new 99%
Giá: 25.000.000 VNĐ
Giá: 15.000.000 VNĐ
Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều, new 90%
Giá: 4.100.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Điều hòa Gree 9000BTU 2chiều, New 90%
Giá: 4.190.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Galanz 9000BTU 1chiều, mới 90%
Giá: 4.100.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều, mới 90%
Giá: 5.100.000 VNĐ
Giá: 4.900.000 VNĐ
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều
Giá: 4.800.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Điều hòa Electrolux 12000BTU 1chiều, mới 90%
Giá: 5.290.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa Sharp 12000BTU 1chiều
Giá: 4.700.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE mới 90%, còn bảo hành
Giá: 4.390.000 VNĐ
Giá: 4.200.000 VNĐ
Điều hòa Fujitsu 12000btu ,2 chiều nhật
Giá: 4.700.000 VNĐ
Giá: 4.200.000 VNĐ
Điều hòa panasonic 9000btu ,1 chiều
Giá: 4.300.000 VNĐ
Giá: 3.990.000 VNĐ
Điều hòa panasonic 9000btu ,2 chiều
Giá: 4.800.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ

__________________________________________________________

Địa chỉ kho Đồ cũ Trần Hùng

Xem Tại Đây 

Đối tác