Đồ điện lạnh cũ

banner
Đồ điện lạnh cũ
Tủ đông Kangaroo KG268C2-268L dàn đồng, New 90%
Giá: 4.000.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH-225W2, 225L
Giá: 2.950.000 VNĐ
Giá: 2.800.000 VNĐ
Tủ mát Funiki FR-51CD, 50L
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 1.100.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều
Giá: 5.590.000 VNĐ
Giá: 5.400.000 VNĐ
Điều hòa Nagakawa 18000 2 chiều
Giá: 5.200.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa LG 18000 1 chiều
Giá: 5.100.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa LG 18000 1 chiều
Giá: 5.590.000 VNĐ
Giá: 5.400.000 VNĐ
Điều hòa Nishu 24000 1 chiều
Giá: 6.400.000 VNĐ
Giá: 6.200.000 VNĐ
Điều hòa Samsung 12000 1 chiều
Giá: 4.800.000 VNĐ
Giá: 4.600.000 VNĐ
Điều hòa Nishu 18000 1 chiều
Giá: 5.700.000 VNĐ
Giá: 5.500.000 VNĐ
Điều hòa Media 30000 1 chiều
Giá: 7.000.000 VNĐ
Giá: 6.800.000 VNĐ
Điều hòa Mitshubishi 24000 1 chiều, New 90%
Giá: 12.400.000 VNĐ
Giá: 11.800.000 VNĐ
Điều hòa Mitshubishi 24000 1 chiều, New 90%
Giá: 13.000.000 VNĐ
Giá: 11.800.000 VNĐ
Bàn chặt inox 304 nhiều tầng rất dày
Giá: 8.500.000 VNĐ
Giá: 3.500.000 VNĐ
Quạt hơi nước XB-45 New 100%
Giá: 3.400.000 VNĐ
Giá: 3.200.000 VNĐ
Quạt hơi nước XB-3500 New 100%
Giá: 3.100.000 VNĐ
Giá: 2.900.000 VNĐ
đôi loa bass 20 như hình
Giá: 1.500.000 VNĐ
Giá: 1.400.000 VNĐ
Tủ mát trưng bày siêu thị dài, New 90%còn bảo hành
Giá: 26.800.000 VNĐ
Giá: 25.000.000 VNĐ
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000BTU NP-C50
Giá: 16.200.000 VNĐ
Giá: 15.000.000 VNĐ
Điều hòa Nishu 28000BTU, New 99%
Giá: 9.500.000 VNĐ
Giá: 8.500.000 VNĐ
Tủ đông Alaska 300L New 98%
Giá: 3.400.000 VNĐ
Giá: 3.200.000 VNĐ
Tủ lạnh LG GR-S402S, 337L
Giá: 4.700.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo SR-19JN, 186L
Giá: 3.100.000 VNĐ
Giá: 2.900.000 VNĐ
Tủ lạnh Sharp SJ-185P-SL, 180L
Giá: 3.100.000 VNĐ
Giá: 2.900.000 VNĐ

__________________________________________________________

Địa chỉ kho Đồ cũ Trần Hùng

Xem Tại Đây 

Đối tác