Đồ điện lạnh cũ

banner
Đồ điện lạnh cũ
Tủ lạnh Toshiba GR-S18VPT, 180L
Giá: 1.700.000 VNĐ
Giá: 1.500.000 VNĐ
Tủ lạnh LG GN-205SS, 205L New 90%
Giá: 3.200.000 VNĐ
Giá: 3.000.000 VNĐ
Tủ lạnh Toshiba GR-M19VT-VPT, 190L
Giá: 3.000.000 VNĐ
Giá: 2.800.000 VNĐ
Tủ lạnh Panasonic NR-B191M-S4, 190L
Giá: 2.600.000 VNĐ
Giá: 2.400.000 VNĐ
Tủ lạnh Panasonic NR-BK265SNVN, 265L
Giá: 3.700.000 VNĐ
Giá: 3.500.000 VNĐ
Tủ đông dàn đồng Hòa phátHCF-500S1PĐ, 252L New 90%
Giá: 3.800.000 VNĐ
Giá: 3.500.000 VNĐ
Điều hòa công suất 12000Btu hãng LG như hình
Giá: 4.200.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Samsung 9000 1 chiều
Giá: 4.090.000 VNĐ
Giá: 3.900.000 VNĐ
Điều hòa Ruby 12000 1 chiều
Giá: 3.700.000 VNĐ
Giá: 3.600.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic CS-PA1208KW 12000 1 chiều
Giá: 4.100.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 9000 1 chiều CS-C9CKH
Giá: 3.900.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Điều hòa Nishu 12000 1 chiều
Giá: 4.400.000 VNĐ
Giá: 4.200.000 VNĐ
Điều hòa Nagakawa 13000 1 chiều NS-C134
Giá: 4.190.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Nagakawa NS-C132N 13000 1 chiều
Giá: 4.100.000 VNĐ
Giá: 3.900.000 VNĐ
Điều hòa LG 12000 1 chiều
Giá: 4.000.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Điều hòa Mitsustar 12000 2 chiều
Giá: 3.990.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM12CRF-D1, 12000BTU
Giá: 4.990.000 VNĐ
Giá: 4.800.000 VNĐ
Tủ đông Kangaroo KG268C2-268L dàn đồng, New 90%
Giá: 4.000.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH-225W2, 225L
Giá: 2.950.000 VNĐ
Giá: 2.800.000 VNĐ
Tủ mát Funiki FR-51CD, 50L
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 1.100.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều
Giá: 5.590.000 VNĐ
Giá: 5.400.000 VNĐ
Điều hòa Nagakawa 18000 2 chiều
Giá: 5.200.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa LG 18000 1 chiều
Giá: 5.100.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa LG 18000 1 chiều
Giá: 5.590.000 VNĐ
Giá: 5.400.000 VNĐ

__________________________________________________________

Địa chỉ kho Đồ cũ Trần Hùng

Xem Tại Đây 

Đối tác