Đồ điện lạnh cũ

banner
Đồ điện lạnh cũ
Tủ lạnh Hitachi 395 lít Inverter, New 90%
Giá: 9.900.000 VNĐ
Giá: 9.500.000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 90L
Giá: 1.700.000 VNĐ
Giá: 1.500.000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 130L
Giá: 1.600.000 VNĐ
Giá: 1.400.000 VNĐ
Tủ đông Denver 250L New 90%
Giá: 3.400.000 VNĐ
Giá: 3.200.000 VNĐ
Tủ mát Sanaky Vinamilk 260L
Giá: 3.000.000 VNĐ
Giá: 2.800.000 VNĐ
Tủ lạnh Funiki 125L, New 90%
Giá: 2.200.000 VNĐ
Giá: 2.000.000 VNĐ
Tủ lạnh Daewoo 150L như hình
Giá: 1.600.000 VNĐ
Giá: 1.400.000 VNĐ
Tủ lạnh Funiki 90L như hình
Giá: 1.500.000 VNĐ
Giá: 1.200.000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 90L như hình
Giá: 1.500.000 VNĐ
Giá: 1.300.000 VNĐ
Tủ lạnh Sharp 165L
Giá: 2.900.000 VNĐ
Giá: 2.700.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 12000 1 chiều New 90%
Giá: 5.900.000 VNĐ
Giá: 5.700.000 VNĐ
Điều hòa Đaikin 18000 1 chiều
Giá: 7.700.000 VNĐ
Giá: 7.400.000 VNĐ
Điều hòa Đaikin Inverter 9000 1 chiều, New 90%
Giá: 6.500.000 VNĐ
Giá: 6.200.000 VNĐ
Máy làm mát không khí Daikio DK-800A, New 99%
Giá: 1.900.000 VNĐ
Giá: 1.500.000 VNĐ
Quạt điều hòa Midea AC120-15F, New 90%
Giá: 1.800.000 VNĐ
Giá: 1.500.000 VNĐ
Quạt diều hòa Midea AC120-16AR, New 90%
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Máy sưởi và làm lạnh 2 chiều DR-AC955, New 90%
Giá: 2.200.000 VNĐ
Giá: 1.900.000 VNĐ
Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C, New 90%
Giá: 3.500.000 VNĐ
Giá: 3.200.000 VNĐ
Máy làm mát không khí Daikio DK-2500B, New 90%
Giá: 4.200.000 VNĐ
Giá: 3.900.000 VNĐ
Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B, New 90%
Giá: 3.200.000 VNĐ
Giá: 2.900.000 VNĐ
Điều hòa Samsung 9000 1 chiều, New 90%
Giá: 3.600.000 VNĐ
Giá: 3.400.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky VH-3699W1, 360L
Giá: 4.300.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Galanz 18000 1 chiều, New 90%
Giá: 5.800.000 VNĐ
Giá: 5.600.000 VNĐ
Điều hòa LG 18000 1 chiều, New 90%
Giá: 6.990.000 VNĐ
Giá: 6.700.000 VNĐ

__________________________________________________________

Địa chỉ kho Đồ cũ Trần Hùng

Xem Tại Đây 

Đối tác