Đồ điện lạnh cũ

banner
Đồ điện lạnh cũ
Tủ đông inox 4 cánh 1000L
Giá: 27.000.000 VNĐ
Giá: 11.000.000 VNĐ
Điều hòa Media 18000 1 chiều mới 90%
Giá: 10.500.000 VNĐ
Giá: 6.500.000 VNĐ
Điều hòa Gree 12000 1 chiều mới 95%
Giá: 7.600.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều
Giá: 7.500.000 VNĐ
Giá: 5.800.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky 1 chế độ 560L dàn đồng
Giá: 9.500.000 VNĐ
Giá: 6.500.000 VNĐ
Tủ đông Sanaky kính cong 800L dàn đồng mới 90%
Giá: 12.000.000 VNĐ
Giá: 10.000.000 VNĐ
Điều hòa Panasonic 9000 2 chiều mặt cong
Giá: 7.900.000 VNĐ
Giá: 5.000.000 VNĐ
Điều hòa Galanz 18000 1 chiều mới 90%
Giá: 8.500.000 VNĐ
Giá: 6.000.000 VNĐ
Điều hòa Galanz 12000btu 1 chiều mới 90%
Giá: 6.500.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Tủ mát 3 cánh KingSun có sấy kính, còn bảo hành
Giá: 29.000.000 VNĐ
Giá: 21.000.000 VNĐ
Điều hòa Media 12000btu 1 chiều
Giá: 6.500.000 VNĐ
Giá: 4.000.000 VNĐ
Điều hòa Daikin 24.000BTU 1 chiều, mới 90%
Giá: 19.000.000 VNĐ
Giá: 10.000.000 VNĐ
Điều hòa cây TCL 24000 1 chiều
Giá: 9.000.000 VNĐ
Giá: 7.000.000 VNĐ
Điều hòa cây Panasonic 27000 2 chiều
Giá: 15.000.000 VNĐ
Giá: 12.000.000 VNĐ
Điều hòa cây Nagakawa 50000btu 1 chiều
Giá: 16.000.000 VNĐ
Giá: 15.000.000 VNĐ
Điều hòa Fujitsu 1 mẹ 3 con(1máy 18k + 2máy 12k)
Giá: 16.000.000 VNĐ
Giá: 14.500.000 VNĐ
Tủ mát Coca.Cola 700L
Giá: 12.000.000 VNĐ
Giá: 10.000.000 VNĐ
Tủ inox Đức Minh 2 chế độ đông và mát 600L
Giá: 10.000.000 VNĐ
Giá: 9.000.000 VNĐ
Tủ mát 3 cánh 1300L mới 90%
Giá: 22.000.000 VNĐ
Giá: 20.000.000 VNĐ
Tủ đông kính cong Kangaroo 300L mới 99%
Giá: 5.900.000 VNĐ
Giá: 5.500.000 VNĐ
Điều hòa âm trần Đaikin 18000 2 chiều
Giá: 11.000.000 VNĐ
Giá: 10.000.000 VNĐ

__________________________________________________________

Địa chỉ kho Đồ cũ Trần Hùng

Xem Tại Đây 

Đối tác