Đồ cũ khác

banner
Đồ cũ khác
Quạt phun sương Sunhouse SHD7800, New 90%
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Quạt quay 360 độ Panasonic F-409Q
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Quạt cây Korihome SFK-211
Giá: 780.000 VNĐ
Giá: 650.000 VNĐ
Két sắt Kovina như hình
Giá: 120.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Bộ Camera Questek 4 mắt, ổ cứng 500Gb
Giá: 2.400.000 VNĐ
Giá: 2.000.000 VNĐ
Bộ Camera Vantech 4 mắt, ổ cứng 1TB
Giá: 2.600.000 VNĐ
Giá: 2.400.000 VNĐ
Ổn áp Lioa DRI-10000 VA
Giá: 3.600.000 VNĐ
Giá: 3.400.000 VNĐ
Lioa SH-15000VA
Giá: 4.700.000 VNĐ
Giá: 4.500.000 VNĐ
Lioa SH-25000VA
Giá: 7.399.999 VNĐ
Giá: 7.000.000 VNĐ
Lioa SH-20000VA
Giá: 6.200.000 VNĐ
Giá: 6.000.000 VNĐ
Ổn áp Lioa DRI-15000VA
Giá: 5.900.000 VNĐ
Giá: 5.500.000 VNĐ
Ổn áp Lioa SH-5000VA
Giá: 1.500.000 VNĐ
Giá: 1.200.000 VNĐ
Ổn áp Lioa NL-1000NM
Giá: 800.000 VNĐ
Giá: 700.000 VNĐ
Ổn áp Lioa DRI-10000 VA
Giá: 3.990.000 VNĐ
Giá: 3.700.000 VNĐ
Máy phát điện SH 4500 New 90%
Giá: 9.300.000 VNĐ
Giá: 9.000.000 VNĐ
Máy phát điện Hyundai HY3100LE
Giá: 7.200.000 VNĐ
Giá: 7.000.000 VNĐ
Thanh lý bếp ga đôi như hình, New 98%
Giá: 490.000 VNĐ
Giá: 400.000 VNĐ
Máy ảnh Sony DSC-W800, New 100%
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Bộ máy phun rửa cao áp Karcher K1 (Vàng) + Bộ đầu
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 990.000 VNĐ
Máy ảnh Sony DSC-H400, New 100%
Giá: 3.200.000 VNĐ
Giá: 2.990.000 VNĐ
Camera IP P2P Wifi,New 100% không thẻ nhớ
Giá: 490.000 VNĐ
Giá: 400.000 VNĐ
Máy chiếu mini Led Projector GM 40 New 100%
Giá: 1.200.000 VNĐ
Giá: 1.000.000 VNĐ
Máy tự động ổn áp Standa ST-15000-DR
Giá: 4.200.000 VNĐ
Giá: 3.990.000 VNĐ
__________________________________________________

Địa chỉ kho: Đồ cũ Trần Hùng

Đối tác